STARTSIDA | FLYTT | STÄDNING | MAGASINERING | BEGÄR OFFERT | KONTAKT

Höglands-Expressen är en flyttfirma med 25 års erfarenhet i branschen.

Vi flyttar bohag och kontor, lokalt och inrikes med yrkeskunnig personal.
Stockholm - Göteborg - Malmö varje vecka.

Vi innehar naturligtvis gällande trafiktillstånd och försäkringar.


Höglands-Expressen | Box 182 | 571 22 NÄSSJÖ
Tel: 0380-755 00 | Fax: 036-14 79 25 | info@hoglandsexpressen.nu