STARTSIDA | FLYTT | STÄDNING | MAGASINERING | BEGÄR OFFERT | KONTAKT

Magasinering

Vi magasinerar ditt bohag / möbler i moderna uppvärmda lokaler från enstaka ting till hela villan.
Korttidsmagasinering.
Långtidsmagasinering.

Ring för information och prisuppgift 0380-755 00

 

Höglands-Expressen | Box 182 | 571 22 NÄSSJÖ
Tel: 0380-755 00 / 0728-42 30 62 | info@hoglandsexpressen.nu